Celkové grafické zobrazení příjmu a výdeje energie. Výdej energie je rozdělen na výdej celodenní činností (bazální metabolismus) a výdej sportovními (i ostatními) aktivitami. Zobrazení obsahuje i informativní přepočty na hmotnostní jednotky.

 

Back to top