Zásady ochrany osobních údajů

Výrobce software Martin Roubec se zavazuje chránit vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") vysvětlují, jak využíváme informace, které o vás shromažďujeme, jak nás můžete informovat, pokud chcete omezit použití těchto údajů a postupy, které dodržujeme k ochraně vaše soukromí.

Kontaktní údaje

Webové stránky jsou provozovány Martinem Roubcem, kontaktní adresa: Dvořákova 21, 66902 Znojmo, ČR

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úvod

1. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákony České republiky o ochraně osobních údajů. 

2. Tyto postupy se vztahují na poskytování našich služeb a nikoliv na webové stránky, na které lze přejít z našich Stránek nebo prostředníctvím námi poskytovaných služeb. 

3. Pokud dojde ke změně v těchto Zásadách upozorníme na změnu na našich Stránkách a plné znění bude zveřejněno zde. Pokud tyto změny nebudete chtít akceptovat, prosíme vás, abyste přestali využívat naše služby a uzavřeli svůj účet. 

 

Získané osobní údaje

1. Budeme o vás shromažďovat pouze ty osobní údaje, které jste nám poskytli buď: 

- při registraci služby, nebo 

- jste se dříve registrovali u společnosti, která uzavřela dohodu s Geewa. 

2. Když se zaregistrujete k používání služby, budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je vaše jméno, poštovní a e-mailovou adresa, kontaktní telefonní číslo, datum narození, pohlaví a jiné informace týkající se vašeho životního stylu. 

 

Využívání osobních informací

1. Získané osobní údaje můžeme použít pro: administrativní, provozní a marketingové účely , pro komunikaci s vámi o službách, které využíváte, nebo o jakýchkoliv změnách v poskytovaných službách. Shromážděné osobní údaje poskytneme jiným společnostem pouze v případě, pokud to bude nezbytně nutné k provádění našich služeb nebo pokud nám poskytnete souhlas. 

2. Pokud porušíte Podmínky užívání, vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám, jako jsou naši právní poradci, a to v rozsahu nezbytném k vyřešení věci. 

3. V případě prodeje této společnosti nebo jejího spojení s jinou společností, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty právním poradcům obou stran a potenciálním kupcům a budou postoupeny novým vlastníkům společnosti. 

4. Vaše osobní údaje jsme povinni sdělit, pokud to vyžaduje zákon. 

 

Další informace

Můžeme také shromažďovat a poskytovat agregované informace třetím stranám (nejsou tedy identifikováni konkrétní uživatelé) pro statistickou analýzu a za účelem rozvoje společnosti.

Cookies

1. K shromažďování agregovaných informací můžeme využít tzv. "cookies". "Cookie" je malý kousek informace zaslané naším serverem do vašeho webového prohlížeče, který nám umožňuje záznam anonymních dat a vám umožňuje rychlejší pohyb po Stránce. Můžeme použít cookies k řadě účelů, například k tomu, abychom se zjednodušili proces přihlašování, k zajištění bezpečnosti uživatelů a monitorování provozu na Stránkách. 

2. Většina prohlížečů Vám umožní vypnout funkci cookie. Pokud chcete vědět, jak to udělat, informace naleznete v nabídce Nápověda ve vašem prohlížeči. Vypnutí funkce cookie může mít ale za následek zpomalení poskytovaných služeb. 

 

Zahraničí

1. Vaše osobní údaje budeme předávat (na rozdíl od agregovaných informací o uživatelích) třetím osobám v zahraničí pouze, pokud to bude nezbytně nutné k zajištění vámi požadovaných služeb. 

2. Vzhledem ke globální povaze internetu, vámi poskytnuté informace mohou být přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nemají obdobné zásady ochrany osobních údajů. Nicméně vždy zajistíme, aby vaše osobní údaje byly v maximálním bezpečí. 

 

Bezpečnost

V souladu s požadavky českých zákonů na ochranu osobních údajů se řídíme přísnými bezpečnostními postupy při ukládání a poskytování informací, které jste nám svěřili tak, abychom zabránili jejich zneužití. Používáme standardní technologie k zabezpečení vašich osobních dat. Internet však není bezpečné prostředí a my nemůžeme zaručit bezpečnost veškerých informací, které nám poskytnete.

Jiné internetové stránky

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nejsou zahrnuty do těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud přistupujete na další stránky pomocí uvedených odkazů, provozovatelé těchto stránek mohou od vás shromažďovat informace, které budou použity v souladu s jejich postupy při ochraně osobních údajů, a které se mohou lišit od našich.

Aktualizace vašich údajů

Pokud chcete aktualizovat veškeré vaše osobní údaje, například pokud jste změnili svou e-mailovou adresu, nebo si nepřejete dostávat informace o konkrétním produktu nebo službě, nebo pokud si přejete ukončit vaše členství, informujte nás o tom na kontaktní email a vaše údaje budou aktualizovány hned jak to bude možné.

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat s případnými dotazy či připomínkami týkající se našich postupů při ochraně osobních údajů, prosím napište na kontaktní adresu uvedenou výše nebo pošlete e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Back to top

FPS